Накази МОЗ        

Загальні нормативно-директивні документи

Основи законодавства України про охорону здоров'я

Вводиться в дію Постановою ВР № 2802-XII від 19.11.92

 

Про затвердження Програми подання  громадянам гарантованої державою  безоплатної медичної допомоги

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ постанова від 11 липня 2002 р. N 955 Київ

 

Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 25.05.2006  N 319

 

Нормативно-директивні документи по спеціальності «Анестезіологія і реаніматологія»

Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 08.10.1997  № 303

 

Про підвищення ефективності лікування гнійно-запальних процесів, сепсису і використання антибіотиків у відділеннях інтенсивної терапії

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ  15.02.2000 № 24

 

Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 03.07.2006  № 430

Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Токсикологія"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 03.07.2006  № 435

 

Про затвердження клінічного Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 28.03.2014 № 225

 

Інші нормативно-директивні документи

Про затвердження Порядку та умов  обов'язкового  страхування  медичних працівників та інших осіб  на випадок  інфікування  вірусом  імунодефіциту  людини   під  час  виконання  ними  професійних  обов'язків,  а  також  на  випадок  настання  у  зв'язку  з  цим  інвалідності  або  смерті  від  захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції,  і  переліку  категорій  медичних працівників та  інших  осіб,   які   підлягають   обов'язковому  страхуванню   на  випадок  інфікування  вірусом  імунодефіциту людини  під  час  виконання  ними  професійних  обов'язків,  а  також  на  випадок  настання  у  зв'язку  з  цим  інвалідності  або  смерті  від  захворювань,  зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ постанова від 16 жовтня 1998 р. № 1642

 

Про затвердження Порядку здійснення  за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ постанова від 18 січня 2003 р. N 58

 

Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 05.11.2013  № 955

 

Про затвердження Правил зберігання  та проведення контролю якості лікарських у лікувально-профілактичних закладах

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 16.12.2003  № 584

 

Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 24.04.2015  № 242

 

Про внесення зміни до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 07.08.2015  № 496

 

Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ  7.08.2015  № 494

 

Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 27.12.2006 № 898

 

Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ  17.08.2007 № 490

 

Вимоги до оснащень відділень (кабінетів)

Про затвердження табелів оснащення м'яким інвентарем лікарень, диспансерів, пологових будинків, медико-санітарних частин, поліклінік, амбулаторій

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ  21.12.1992 № 187

 

Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ  05.06.1998 № 153

 

Освітіні і кваліфікаційні вимоги

Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ  166 від 22.07.93

 

Про подальше удосконалення атестації лікарів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ  19.12.1997 № 359

 

Санітарні та дезінфекційні вимоги

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

ЗАКОН УКРАЇНИ № 4004-XII від 24.02.1994

 

Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ  11.08.2014  № 552

 

Методические указания по эпидемиологическому надзору за внутрибольничными инфекциями

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР № 28-6/34 от 02.09.87

 

"Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях"

Наказ МОЗ України від 16.07.2014 № 499


Copyright © 2023 Асоціація анестезіологів Вінницької області
anest@email.ua Адміністратор сайту
Powered by Apache/2.4.6 () mpm-itk/2.4.7-04 OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.3.27 All Rights Reserved.