Шкали, тести       

ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОРИ ДЛЯ АНЕСТЕЗІОЛОГА

1. Шкала Апгар - система швидкої оцінки новонародженого малюка для вирішення подальших реанімаційних процедур.

2. Шкала Apache II- Шкала оцінки тяжкості стану пацієнта.

3. Шкала MODS- для прогнозування ризику смерті у хворих з поліорганною недостатністю.

4. Шкала ком Глазго - Шкала для оцінки порушення свідомості та коми у дітей старших 4-х років і дорослих.

5. Шкала SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) - для оцінки органної недостатності у пацієнтів ВРІТ.

6. Шкала SAPS II – для оцінки фізіологічних розладів організму.

7. Шкала MPM (Mortality Probability Model) - для оцінки ймовірності летального результату.

8. Шкала RTS (Revised Trauma Score) - для оцінки тяжкості травми у пацієнтів.

9. Шкала LODS (Logistic Organ Dysfunction System)- логістична модель оцінки дисфункції органів.

10. Калькулятор для розрахунку дефіциту Na при гіпонатріємії.

Шкала ком Глазго для дорослих
Розплющування очей (E, Eye respons)
 • Довільне — 4 бали
 • На звернену мову — 3 бали
 • На больові подразники — 2 бали
 • Відсутнє — 1 бал
Мовна реакці (V, Verbal respons)
 • Орієнтованість повна — 5 балів
 • Сплутана — 4 бали
 • Незрозумілі слова — 3 бали
 • Нечленороздільні звуки — 2 бали
 • Відсутня — 1 бал
Рухова реакція (M, Motor respons)
 • Виконує команди — 6 балів
 • Цілеспрямована на больовий подразник — 5 балів
 • Нецілеспрямована на больовий подразник — 4 бали
 • Тонічне згинання на больовий подразник — 3 бали
 • Тонічне розгинання на больовий подразник 2 бали
 • Відсутня — 1 бал
Інтерпретація отриманих результатів

Таким чином, у шкалі Глазго клінічні ознаки диференційовані за ступенем їх вираженості, що відображено у балах. Для отримання інформації про ступінь зміни свідомості бали додаються. Що більша сума балів, то менший ступінь пригнічення функції мозку, і навпаки — що менша ця сума, тим глибший коматозний стан.

 • 15 балів — ясна свідомість
 • 13-14 балів — стан помірного оглушення
 • 11-12балів — стан глибокого оглушення
 • 9-10 балів — сопор
 • 7-8 балів — кома 1
 • 5-6 балів — кома 2
 • 3-4 бали — кома 3

Оцінку за шкалою Глазго прийнято записувати у такому вигляді: «GCS 9 = E2 V4 M3 в 07:35»


Шкала Apache2

Шкала розроблена для оцінки тяжкості стану пацієнта і побудови прогнозу.

Скачати Apache2 (сайт http://antibolit.ru/)

Acute Physiology And Chronic Health Evaluation  

Систему APACHE II потрібно застосовувати для оцінки тяжкості стану у більшості хворих, які перебувають у відділеннях реанімації інтенсивної терапії (ВРІТ) і прогнозу. APACHE II - це сума (0-71) балів гірших фізіологічних параметрів за одну добу після надходження в ВРІТ плюс вікові та анамнестичні бали.

Цю систему не можна застосовувати для пацієнтів з опіками або після операції аортокоронарного шунтування. Остаточний результат тестування за системою APACHE II визначається сумою балів 3-х складових її частин. Нижче перераховані критерії, які застосовуються в кожній частині системи.

Оцінка за системою APACHE II складається з З частин.

Значення віку

Значення віку оцінюють за шестибальною шкалою. Вік, роки

Бали

Менш 44

0

45-54

2

55-64

3

65-74

5

Більше 75

6

Значення супутніх хвороб 

Значення супутніх хвороб потрібно оцінювати по п'яти додатковим критеріями залежно від залучення основних систем організму.

Бали додають у таких випадках:

 • При наявності якого-небудь захворювання додають 2 бали терапевтичним або планових хірургічних хворим;
 • 5 балів додають, якщо було екстрене хірургічне втручання.

1. Цироз печінки, подтверждѐнний за допомогою біопсії.

2. Ішемічна хвороба серця. Стенокардія напруги IV функціональний клас.

3 Важка хронічна обструктивна хвороба легень.

4. Хронічний діаліз.

5. Імунодефіцит.

Екстрена оцінка фізіологічних функцій

Екстрену оцінку фізіологічних функцій (ЕОФФ) здійснюють за допомогою 12 показників, отриманих в перші 24 год знаходження хворого у ВІТ. Найбільші відхилення від норми кожного показника, виражені в балах, підсумовують для отримання бальної оцінки важкості стану пацієнта. Єдиним суб'єктивним показником цій частині системи є шкала Глазго.

Шкала Глазго

ХАРАКТЕР АКТИВНОСТИ

РЕАКЦІЇ

БАЛИ

Відкривання очей

самостійне

4

на словесну команду

3

на біль

2

відсутня

1

Рухова реакція

виконання словесної команди

6

локалізація болю

5

відсмикування кінцівки

4

згинання кінцівки на біль

3

розгинання кінцівки на біль

2

відсутня

1

Словесна відповідь

визначена

5

сплутана

4

неадекватна

3

незрозуміла

2

відсутня

1

Всього 3-15 балів

 

Підсумкова оцінка за системою APACHE II

Екстрена оцінка фізіологічних функцій, бали

Вік, бали

Супутні хвороби, бали

Загальна сума балів за системою APACHE II

 

Таблиця прогнозу APACHE II

Бали за шкалою

Очікувана

летальность

0 - 9

4

10 - 14

6

15 - 19

20

20 -24

25

25 - 29

45

30 - 34

65

35

85

Copyright © 2024 Асоціація анестезіологів Вінницької області
anest@email.ua Адміністратор сайту
Powered by Apache/2.4.6 () mpm-itk/2.4.7-04 OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/8.2.15 All Rights Reserved.